Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach - Piotr Olech