received 12513806690556606C27E142 D8C6 DABD C42F 15B2B42A142D1 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, po dwuletniej covidowej przerwie, odbył się XVI Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego Powiatu Pyrzyckiego.

Na zaproszenie starosty pyrzyckiego Stanisława Stępnia, dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach Piotra Olecha  na Sejmik przybyli: przewodniczący Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Marcin Kuduk, członek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Dariusz Jagiełło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Jan Prokop, przewodnicząca komisji ds. społecznych Rady Powiatu Pyrzyckiego Renata Bochan - Bochanowicz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Wioletta Leśniewska, sekretarz powiatu Mariusz Majak, władze gmin: Iwona Kochel Wójt Bielic, Alina Werstak Wójt Warnic, Mieczysław Mularczyk Wójt Przelewic, Bartłomiej Królikowski Burmistrz Lipian, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych: Małgorzata Jasion dyrektor SP z OI Pyrzyce, Mirosław Staciwa dyrektor ZSP Żabów, Justyna Krzentowska wicedyrektor SP Pyrzyce,  Lucjan Kowalczyk dyrektor SP Kłodzino, Małgorzata Woronowicz dyrektor SP Bielice, Agnieszka Godyń dyrektor ZSP Okunica  Anna Zasadzińska dyrektor SOSW Pyrzyce, Robert Sójka dyrektor ZS nr 1 Pyrzyce, Paweł Palczyński dyrektor ZS nr 2 CKU Pyrzyce, Dorota Chrobrowska dyrektor ZS Lipiany, w imieniu Renaty Kozickiej dyrektora NSP Przelewice  obecna była Anna  Roman nauczycielka tejże szkoły, Dariusz Czaczyk dyrektor OSiR w Pyrzycach. Nie zabrakło nauczycieli  wf i instruktorów PMOS.

Dyrektor PMOS przedstawił wyniki powiatowego współzawodnictwa szkół, w którym najlepsze były szkoły: SP z OI Pyrzyce – Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej i ZS nr 1 Pyrzyce – Licealiada. Po trzy najlepsze szkoły otrzymały puchary i statuetki z rąk Stanisława Stępnia i Renaty Bochan - Bochanowicz. Następnie podsumowano współzawodnictwo  wojewódzkie, SP z OI w Pyrzycach zajęła 2 miejsce na 240 szkół w województwie zachodniopomorskim w ramach ID (rocznik 2010 i młodsi). Ta sama szkoła w IMS uplasowała się na 5 miejscu na 241 placówek, a ZS nr 1 w Pyrzycach w ramach Licealiady  na 6 miejscu na 96 szkół. Kolejnym punktem Sejmiku była prezentacja zdobyczy medalowych szkół powiatu pyrzyckiego. Szkolni sportowcy zdobyli rekordową liczbę 26 medali: 9 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych. Najwięcej bo aż 18 zdobyli uczniowie SP z  OI w Pyrzycach, a 17 z nich wywalczyli lekkoatleci trenera Wojciecha Piwowarczyka. Wszystkie szkoły, które zdobyły medale w finałach wojewódzkich WSZS zostały nagrodzone voucherami na zakupy sprzętu sportowego. A były to: SP z OI w Pyrzycach, ZS nr 1 w Pyrzycach, ZS nr 2 CKU w Pyrzycach, SP Pyrzyce, SP Kłodzino, ZS Lipiany, SP Bielice. Swoją działalność przedstawiły: LMKS „Żak” Pyrzyce – sekcja L.A. LKS „Spartakus” Pyrzyce – sumo i zapasy, UKS „Kleks” Sprawni Razem Pyrzyce. Głos w dyskusji zabrali: Dariusz Jagiełło, Renata Bochan –Bochanowicz, Marcin Kuduk, Józef Czaboćko, August Kimbar – redaktor sportowy.

Miniony rok był dla sportu szkolnego niezwykle udany. Zdobycze medalowe, wysokie miejsca szkół i powiatu pyrzyckiego w rywalizacji wojewódzkiej stawiają nasz sport szkolny w ścisłej czołówce.  To napawa dumą i dobrze rokuje na następne lata.

Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym Sejmiku Nauczycieli Wychowania Fizycznego Powiatu Pyrzyckiego.