joomla

Historia PMOS

Sport szkolny na Ziemi Pyrzyckiej przez wiele lat kojarzony był z nazwiskiem Leszka Słoninki, który przeprowadził go przez wiele przeobrażeń organizacyjnych. Jako działacz Szkolnego Związku Sportowego był animatorem sportu na terenie całej Ziemi Pyrzyckiej. Współpracując głównie z nauczycielami wychowania fizycznego oraz pasjonatami sportu dzieci i młodzieży opracował system rywalizacji sportowej w ramach Rejonowego Ośrodka Sportu Szkolnego - agendy ściśle związanej ze strukturami wojewódzkimi sportu szkolnego. Następnie został dyrektorem bardziej autonomicznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Siedziba MOS i biuro znajdowały się wtedy w szkole, w której Leszek Słoninka pracował (dzisiejsze gimnazjum). W 1992 roku zdecydował się o przejściu na emeryturę.

W tym samym roku dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego został Janusz Michalski nauczyciel ZS MR, który kieruje jednostką przez, 4 – letnią kadencję, do 1996 roku. Wskazana siedziba na biuro – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – nie miała warunków lokalowych by swobodnie można było tam urzędować. Zapewnia jednak obsługę finansową i kadrową. Janusz Michalski kieruje MOS - em do 1996 roku. Latem tego roku ogłoszony został konkurs na dyrektora MOS. W wyniku głosowania komisji konkursowej, burmistrz Pyrzyc powierza funkcję dyrektora Wojciechowi Pardale.

Przed reformą administracyjną w 1999 roku, koordynacja działań dotyczących sportu szkolnego prowadzona była na zasadach porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie i burmistrzem Pyrzyc. Na podstawie tego porozumienia 50% kosztów na płace dla instruktorów Kuratorium przekazywało do budżetu gminy. Pozostałą część na płace oraz środki na działalność sportową trzeba było zabezpieczyć ze środków gminy Pyrzyce i gmin ościennych. Nie wszystkie gminy zainteresowane były partycypacją w kosztach (wyjątek gmina Kozielice). Dlatego też w praktyce to gmina Pyrzyce ponosiła największe koszty utrzymania MOS. W budżecie nie było środków na wyjazdy zespołów na zawody wyższej rangi niż rejonowe (płaciły za to szkoły, które uzyskały awans do takich zawodów).

Reforma administracyjna umożliwiła przejęcie na mocy ustawy m.in. jednostek pracy pozaszkolnej jakim był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W tym czasie samorząd powiatowy był już ukonstytuowany, a starostą pyrzyckim został Stanisław Stępień, który namawiany przez nauczycieli w – f i instruktorów MOS podjął działania zmierzające do przejęcia przez powiat jednostki budżetowej jaką był MOS. Uzasadnienie tej decyzji było bardzo istotne. Rejonem działania sportu szkolnego jest teren całego powiatu pyrzyckiego, w związku z tym powinna być przypisana do struktur powiatowych. Nie udało się przejąć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zasadzie porozumienia z burmistrzem Pyrzyc. Starosta podejmuje się zadania utworzenia od podstaw Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jako jednostki pracy pozaszkolnej. Wszystkie czynności formalno – prawne i organizacyjne zostały zakończone do końca października 2000 roku. Na sesji Rady Powiatu w listopadzie 2000 roku Zarząd w porządku obrad umieścił w jednym z punktów powołanie PMOS.

Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd powierzył funkcję dyrektora do czasu ogłoszenia konkursu Wojciechowi Pardale. Dyrektor zwołał zebranie, które przekształciło się w powołanie rady pedagogicznej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, która uchwaliła statut jednostki. W niedługim czasie PMOS zyskuje swoją stałą siedzibę w wyremontowanym budynku po internacie ZS nr 1. Od tej pory pokój nr 206 stał się biurem Placówki. W maju 2001 r. konkurs na dyrektora wygrywa Wojciech Pardała.

Środki budżetowe pozwoliły na zatrudnienie pracownika księgowo - administracyjnego, którym została Anna Łuszczyk. Pracowała ona do stycznia 2004 roku, później jej obowiązki przejęła Monika Jankowska, do września prowadząca administrację. Po zmianach organizacyjnych, wprowadzonych przez Wydział Finansowy, prowadziła księgowość PMOS. Obowiązki pracownika administracyjnego od tego czasu należały do Katarzyny Judy, zatrudnionej na ½ etatu. Po kilku miesiącach została przeniesiona do Wydziału Oświaty. Stanowisko przejęła Kamila Pyda, która obowiązki administracyjne pełni do dziś. W księgowości nastąpiły roszady od 2006 roku, bowiem miejsce Moniki Jankowskiej zajęła Dorota Wudarczyk, która księgową PMOS-u była do roku 2010. Następnie przeszła do Wydziału Finansowego na stanowisko głównej księgowej. Od tej pory obowiązki księgowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przejęła Aneta Palczyńska.

W 2006 r. Wojciech Pardała odchodzi na emeryturę. Starosta Władysław Dusza ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora PMOS, który odbył się 13 lipca 2006 r. Przystąpiło do niego 3 kandydatów. W oczach komisji najlepiej zaprezentował się Piotr Olech, któremu powierzono pełnienie tej funkcji na 5-letnią kadencję, tj. do 31 sierpnia 2011 r. W 2006 r. starostą pyrzyckim zostaje Wiktor Tołoczko, a jego przychylność dla sportu szkolnego ma przełożenie na wspieranie PMOS. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego, na wniosek dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzeja Jakieły, co roku zwiększa budżet Placówki. Pozwala to urozmaicać i poszerzać ofertę sportową dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Po zakończeniu pierwszej kadencji przez Piotra Olecha w 2011 r. Zarząd Powiatu odstępuje od procedury konkursowej i przedłuża mu powierzenie stanowiska dyrektora PMOS na kolejną 5-letnią kadencję do roku 2016.

PMOS podczas swojej 10-letniej działalności może poszczycić się sporymi sukcesami natury sportowej i organizacyjnej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- srebrny medal mistrzostw Polski w czwórboju l. a. chłopców - ZS Kozielice - 2011 r.

- brązowy medal mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów chłopców - ZS Kozielice - 2010 r.

- 4 miejsce w mistrzostwach Polski w sztafecie szwedzkiej chłopców - ZS Kozielice - 2011 r.

- 7 miejsce w mistrzostwach Polski szkół gimnazjalnych w siatkówce chłopców - PG Pyrzyce 2011 r.

- organizacja I i II Międzynarodowych Mistrzostw Polski Freestyle w Trikach Piłkarskich - 2009 r. i 2010 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych - 2008 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych - 2011 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 2009 r. i 2010 r.

Jedyną w swoim rodzaju była impreza rozrywkowo - sportowa z okazji 10-lecia powstania PMOS, która odbyła się 18 marca 2011 r. Pokaz sprawności fizycznej i talentów artystycznych instruktorów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony licznie przybyłych gości i świadczą o dużym potencjale pracowników Placówki.

Przed Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Pyrzycach kolejne wyzwania i – miejmy nadzieję - kolejne sukcesy, które są wypadkową prawidłowej współpracy władz samorządowych powiatu pyrzyckiego, placówek oświatowych, nauczycieli, ludzi którzy pomagają sportowi szkolnemu, a przede wszystkim uczniów, zdobywających, dzięki ciężkiej pracy, sportowe laury.

Wizyty:

154024
DzisiajDzisiaj154
WczorajWczoraj213
W tygodniuW tygodniu1754
W miesiącuW miesiącu4661
RazemRazem154024

Imieniny:

Wczoraj Alicji Boguslawy Dzisiaj Adolfa Tymona Jutro Czeslawa Agnieszki Pojutrze Bartosza Feliksa
Jesteś tutaj: Strona Główna O PMOS Historia